Andrés de Campo

1530-1540:

AHP, Legajo 48, Oficio 1, 1535 [debt: Andrés de Campos; vecino - San Pedro; 8 April; signed [fol. 983v]; debt: Andrés de Campos, ragpicker, vecino in collación of San Pedro; Pedro de Baeca, ragpicker; 16 Feb.; signed [fol. 314v] [not if Portuguese]

Surname
Campo